Mr Dũng                0913.344.990

Mr Dũng             02822.155.425

 

Báo Giá Dự án 24/7: :0913.344.990

Thùng giữ lạnh Thái Lan 450l

Thùng giữ lạnh Thái Lan 450l

Kích thước ngoai: 87 x 118 x 93 cm

Kích thước trong: 67.5 x 98 x 75 cm

Tự trong: 29 kg

Màu sắc: Đỏ cam

Sản phẩm khác

0913344990

Địa chỉ